Leasing

„Wynajmowanie” pracowników to obecnie jedna z najwygodniejszych form zatrudnienia obcokrajowców, a model pracy tymczasowej zyskuje coraz większą popularność wśród polskich pracodawców.

Leasing pracowniczy polega na oddelegowaniu pracowników do innego pracodawcy, umożliwiając przedsiębiorcom dynamiczną reakcję na zmiany w zapotrzebowaniu na pracowników, elastycznie dostosowując wielkość zatrudnienia do bieżących potrzeb firmy. Przedstawione rozwiązanie oznacza również dla klienta agencji skuteczne zapewnienie ciągłości realizowanych przez klienta procesów biznesowych, zwłaszcza w szczycie sezonu i w innych przypadkach fluktuacji poziomu zatrudnienia.

W ramach współpracy z ASKARS państwa firma zyskuje:
  • PEŁNĄ ELASTYCZNOŚĆ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI – Natychmiastowa reakcja na zwiększenie lub zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników,  wymiana pracownika, którego jakość wykonywanej pracy jest niska, pomoc przy relokacji
  • CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE RYZYKA PRAWNEGO – Klient przestaje być formalną stroną w stosunku do pracowników.
  • PEŁNĄ OBSŁUGĘ PŁACOWO-KADROWĄ ORAZ ADMINISTRACYJNĄ – Przejęcie przez ASKARS wszelkich formalności związanych z legalizacją zatrudnienia

W związku z oddelegowaniem pracowników w celu wykonywania określonych zleceń na rzecz klienta agencji, klienci zyskują dodatkowe zabezpieczenie swoich procesów biznesowych. Klient przestaje być wówczas stroną prawną w stosunku pracy wobec oddelegowanych do niego pracowników, co stanowi zabezpieczenie ryzyka prawnego. Dlatego właśnie leasing pracowniczy jest tak atrakcyjną formą zatrudnienia.

W ramach współpracy z Państwem oferujemy nie tylko standardową dla usługi rekrutacji pracowników pomoc przy selekcji i sprowadzeniu pracowników do kraju, ale również przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki związane z obsługą kadrową i legalizacją pracy – w tym wypłaty wynagrodzeń, a także pokrycie pozostałych kosztów pracowniczych (w tym ZUSu i podatków). Dzięki temu mogą Państwo skupić się na prowadzeniu działalności i kluczowych kompetencjach przedsiębiorstwa, sprawy administracyjne, kadrowe i księgowe pozostawiając w naszych rękach.

Funkcja personalnaASKARSKLIENT
Pełna obsługa zatrudnienia – rekrutacja pracowników, legalizacja pobytu
i pracy, przygotowanie wymaganych deklaracji i umów, mieszkanie
Obsługa kadrowo – płacowa (ubezpieczenia,  obliczanie godzin, wypłata wynagrodzeń)
Odpowiedzialność prawna przed instytucjami państwowymi
Bezpośredni nadzór +praca

System płatności dla leasingu pracowniczego jest oparty o korzystne stawki leasingowe. W koszt wynajmu pracowników wliczone są WSZYSTKIE koszty dodatkowe, w tym m.in. składki ubezpieczeniowe, chorobowe, zaliczka na podatek dochodowy, a także marża agencyjna.

Naszym klientom zapewniamy kompetencje zarówno pracowników fizycznych, jak również wysoko wykwalifikowanych specjalistów, starannie wyselekcjonowanych pod kątem powierzanego stanowiska. Delegowani do Państwa kandydaci posiadają już wszelkie niezbędne dla skutecznego wykonywania pracy kwalifikacje zawodowe. Gwarantujemy naszym klientom możliwość zastępstwa pracownika, który nie spełnia Państwa oczekiwań.

Główne zalety, które daje Państwu leasing pracowniczy:

  • możliwość zastosowania polityki minimalnego zatrudnienia
  • zmniejszenie ryzyka zwolnień etatowych pracowników
  • proste wyliczenie kosztów pracy na podstawie stawki godzinowej
  • redukcja kosztów i czynności administracyjnych
  • możliwość wynajęcia pracownika zarówno przy zleceniach krótko, jak i długoterminowych
  • zakwalifikowanie kosztów zatrudnienia pracowników tymczasowych jako usług zewnętrznych a nie kadrowych
  • całkowite zabezpieczenie ryzyka prawnego