Doradztwo personalne

 

Zatrudnianie cudzoziemców: wymogi wobec Agencji Zatrudnienia

Pracodawca  zatrudniający obcokrajowców przez Agencję pracy tymczasowej musi liczyć się z dodatkowymi obowiązkami. Jakimi?

1. Wyrobienie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

2. Zawarcie pisemnej umowy z cudzoziemcem.

3. Udostępnienie cudzoziemcowi oryginału oświadczenia lub zezwolenia na pracę

4. Informowanie cudzoziemca o wszystkich działaniach dotyczących jego pozwolenia na pracę

Obcokrajowiec musi być poinformowany o wszystkich działaniach, które dotyczą  legalizacji jego pobytu czy pracy. Jest to m.in. decyzja o wydaniu dokumentu legalizacji zatrudnienia, jego przedłużeniu bądź wydania odmowy.